Tag Archives: Desinstalar D00mEd Ransomware do Internet Explorer

virus tag

Passos rápidos para Desinstalar D00mEd Ransomware

Desinstalar D00mEd Ransomware from Firefox

Conheça diferentes infecções dll arquivos gerados por D00mEd Ransomware
mcmde.dll 11.0.6000.6512, tsbyuv.dll 6.1.7600.16385, cryptext.dll 6.0.6000.16386, muifontsetup.dll 6.1.7601.17514, strmdll.dll 4.1.0.3936, pidgenx.dll 6.1.7600.16385, sbe.dll 6.6.7600.16724, rdpcfgex.dll 5.1.2600.0, ntmarta.dll 5.1.2600.1106, System.ServiceModel.WasHosting.dll 3.0.4506.25, scrptadm.dll 6.1.7601.17514, msrd3x40.dll 4.0.9752.0, WPDShServiceObj.dll 5.2.5721.5262, jscript.dll 5.8.6001.18702, provthrd.dll 6.0.6001.18000, fdPHost.dll 6.0.6001.18000, spoolss.dll 5.1.2600.5512, ppcrlui.dll 3.300.4531.0, SOS.dll 2.0.50727.5420
Continue reading

Download Software To Get Rid Of PC infection

Supported Windows OS : Windows Vista, XP, 7, 8, 10